การดูรายชื่อพนักงานของแผนกที่เลือก

เป็นขั้นตอนการดูรายชื่อพนักงานของแผนกที่เหลือ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "VIEW MEMBER"

  • ระบบจะแสดงรายชื่อพนักงานที่อยู่ในแผนกที่เลือกทั้งหมด

Last updated