Beyond Pass ใช้งานอย่างไร?

Beyond Pass สามารถใช้งานได้บนสมาร์ตโฟนในปัจจุบันได้หลากหลาย ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดยมีวิธีการเข้าใช้งานดังนี้

pageiOSpageAndroid

Last updated