การแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ

เป็นขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Administrator) โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Edit"

  • ทำการแก้ไขรายละเอียดที่ต้องการ

  • คลิกปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล

สามารถแก้ไขข้อมูลได้บางส่วนเท่านั้น ดังนี้

  • UserName

  • Email

  • Relate Employee

  • Use this account on CRM?

  • Use this account on Merchant system?

Last updated