การดูรายละเอียดข้อมูลพนักงาน

ขั้นตอนการดูรายละเอียดข้อมูลของพนักงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • ทำการค้นหาข้อมูลพนักงานที่ต้องการ

  • ระบบจะแสดงรายละเอียดดังนี้

แสดงข้อมูลพนักงาน

Last updated