การเพิ่มสมุดรายชื่อบน Android

เป็นขั้นตอนการบันทึกรายละเอียดนามบัตรลงบนสมุดรายชื่อ (Contact) บนระบบปฏิบัติการ Android โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกเลือก "เบราว์เซอร์"

  • คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .vcf

  • คลิกเพื่อเปิดดูไฟล์ .vcf ที่ดาวน์โหลด

  • คลิกปุ่ม "เปิด" เพื่อเปิดไฟล์

  • คลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อบันทึกรายละเอียดลงบนสมุดรายชื่อ

ขั้นตอนการดาน์โหลดไฟล์บนระบบปฏิบัติการ Android จะไม่เหมือน

Last updated