การติดตั้งบน iOS

การติดตั้งบัตร Beyond Pass บนระบบปฏิบัติการ iOS มี 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. แบบที่ 1 กรณีที่มีบัตรอื่นๆ อยู่ในแอปฟลิเคชันแล้ว

  2. แบบที่ 2 กรณีที่ยังไม่มีบัตรอยู่ในแอปพลิเคชัน

โดยมีขั้นตอนดังนี้

แบบที่ 1 กรณีที่มีบัตรอื่นๆ อยู่ในแอปฟลิเคชันแล้ว

  • คลิกแอปพลิเคชัน "Wallet" บน iPhone

  • คลิกปุ่ม "Edit Passes"

  • คลิกปุ่ม "Scan Code"

  • ทำการ Scan QR Code ตามที่ระบบกำหนดให้

  • คลิกปุ่ม "Add" เพื่อเพิ่มบัตร Beyond Pass ในแอปพลิเคชัน

ในระบบปฏิบัติการ iOS การ Scan QR Code โดยการเปิดกล้องถ่ายรูปและ Scan QR Code ได้เลย

Last updated