การลบบัตรบน Android

การลบบัตร Virtual Business Card บนระบบปฏิบัติการ Android โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Remove Pass" เพื่อลบบัตร

  • คลิก "OK" เพื่อยืนยันการลบบัตร

Last updated