ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือนของสมาร์ตโฟน

อาจจะเป็นเพราะการปิดสถานะ Allow Notification ในส่วนของการตั้งค่า (Setting) ของสมาร์ตโฟน ทำให้บัตร Beyond Pass ไม่ Update ข้อมูล มีวิธีการแก้ไขดังนี้

ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือนของบัตร Beyond Pass

  • เข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings)

  • กดเข้าเมนู การแจ้งเตือน (Notifications)

  • กดเข้า "Wallet"

  • เปิด App Wallet เข้าใช้งานเมนูบัตร แล้วทำการ Update บัตร โดยการรูดบัตรจากบนลงข้างล่าง เพื่อทำการ Refresh บัตร

Last updated