การเข้าใช้งานหลังบัตรบน iOS

เป็นขั้นตอนการเข้าใช้งานหลังบัตร Virtual Business Card บนระบบปฏิบัติการ iOS โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • ระบบแสดงเมนูการใช้งานทั้งหมด

Last updated