การดูประวัติการซื้อสินค้า

เป็นฟังก์ชันสำหรับการดูประวัติการใช้คะแนนสะสมแลกซื้อสิ้นค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Log"

  • ระบบจะแสดงรายการ การแลกซื้อสินค้าของผู้ถือบัตร ทั้งหมด

Last updated