การแก้ไขรายละเอียดการจองห้องประชุม

เมื่อทำการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว หากต้องการแก้ไขรายละเอียด สามารถทำได้ดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Manage My Reservation"

  • ระบบจะแสดงรายการจองห้องประชุมของผู้ถือบัตร ทั้งหมด

  • ทำการเลือกการจองห้องประชุมที่ต้องการแก้ไข

  • คลิกปุ่ม "แก้ไข"

  • ทำการแก้ไขรายละเอียดที่ต้องการ

  • คลิกปุ่ม "SUBMIT" เพื่อบันทึกข้อมูล

Last updated