การค้นหาประวัติการจองห้องประชุม

เป็นขั้นตอนการค้นหาประวัติการจองห้องประชุมที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ดังนี้

  1. ID

  2. Topic

  3. Booking ID

  4. Room

 • กด "Enter" เพื่อค้นหาข้อมูล

 • ระบบจะแสดงข้อมูล ที่ต้องการค้นหา

การค้นหาประวัติการจองห้องประชุม สามารถกรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

Last updated