การใช้คะแนนสะสมแลกซื้อสินค้า

เป็นฟังก์ชันสำหรับการใช้คะแนนสะสมแลกซื้อสินค้าที่ประกาศขายในระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิดปุ่ม "Redeemable Item"

  • ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่เปิดให้แลกซื้อ ทั้งหมด

  • คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ

  • คลิกปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อยืนยันการแลกซื้อสินค้า

กรณีที่สินค้ามีการกำหนดจำกัดการแลกซื้อสินค้า เมื่อพนักงานทำการแลกซื้อสินค้าครบตามที่กำหนดแล้วจะไม่สามารถแลกซื้อสินค้าได้อีก

Last updated