การลบบัตรบน iOS

การลบบัตร Beyond Pass บนระบบปฏิบัติการ iOS โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Remove Pass"

  • คลิกปุ่ม "Remove" เพื่อยืนยันการลบบัตร

Last updated