การใช้งานบน iOS

การเข้าใช้งาน Microsite บนระบบปฏิบัติการ iOS มีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

  • คลิกปุ่ม "Next"

  • กรอกรหัส PIN

  • ระบบจะแสดงหน้า Dashboard

  • ระบบจะแสดงเมนูการใช้งานของ Microsite ทั้งหมด

Last updated