การเข้าใช้งาน Microsite สำหรับการใช้งานทั่วไป

เป็นขั้นตอนการเข้าใช้งาน Microsite ของ Beyond Pass สำหรับการใช้งานทั่วไป ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดยมีวิธีการเข้าใช้งานดังนี้

Last updated