การเข้าใช้งานระบบ CRM

สามารถเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการ CRM ได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้งานเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • เลือก User Name ที่ต้องการ Login

  • กรอรหัส PIN

  • คลิกปุ่ม "Sign-in" เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ

  • ระบบแสดงเมนูบริหารจัดการทั้งหมด

Last updated