การลบรายการห้องประชุม

เป็นขั้นตอนการลบรายการห้องประชุม โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Delete"

  • คลิกปุ่ม "OK" เพื่อยืนยันการลบข้อมูล

  • ระบบจะทำการลบรายการห้องประชุมออกจากระบบ

Last updated