การลบบัตรบน iOS

การลบบัตร Virtual Business Card บนระบบปฏิบัติการ iOS โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Remove Pass" เพื่อลบบัตร

  • คลิก "Remove" เพื่อยืนยันการลบบัตร

Last updated