การเข้าใช้งานหลังบัตรบน Android

เป็นขั้นตอนการเข้าใช้งานหลังบัตร Virtual Business Card บนระบบปฏิบัติการ Android โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • ระบบแสดงเมนูการใช้งานทั้งหมด

Last updated