การติดตั้งบัตร Beyond Pass

การติดตั้งบัตร Beyond Pass สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดยมีขั้นตอนดังนี้

pageการติดตั้งบน iOSpageการติดตั้งบน Android

Last updated