ตรวจสอบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของสมาร์ตโฟน

บริการ Beyond Pass จะได้รับข้อมูลจากระบบ Auto Update เมื่ออุปกรณ์สมาร์ตโฟนที่บรรจุบัตร Beyond Pass นั้นมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่เข้าถึงได้

หากท่านไม่ได้รับการ Update และ/หรือ Notification ใดๆ และบัตรไม่มีการ Update ระยะเวลาหนึ่ง ในขั้นตอนแรกขอให้ท่านกรุณาตรวจสอบยืนยันว่าอุปกรณ์สมาร์ตโฟนของท่านสามารถเข้าถึง และใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ เช่น สามารถรับส่งข้อความจากแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ได้ เช่น LINE, Facebook ฯลฯ และสามารถเข้าใช้งาน www.google.com ผ่านบราวเซอร์บนมือถือได้

หากท่านไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แม้ขณะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แล้ว ขอให้ทดลองปิด Wi-Fi แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง เพื่อทดลองเชื่อมต่อใหม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi ที่ท่านเข้าใช้งานนั้นเป็น Access Point ที่เปิดให้ใช้งาน และสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

แอปพลิเคชัน Wallet ถูกพัฒนาให้สื่อสารกับระบบโครงข่ายบริการ เพื่อรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันโดยอัตโนมัติ เมื่อสมาร์ตโฟนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ขั้นตอนต่อไป

pageตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือนของบัตร Beyond Pass

Last updated