การนำออกข้อมูลประวัติการแลกซื้อสินค้า

เป็นขั้นตอนการนำออกข้อมูลประวัติการแลกซื้อสินค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Export*.xls

  • ระบบจะทำการ download รายการข้อมูลประวัติการแลกซื้อสินค้า ในรูปแบบเอกสาร .xlsx

Last updated