การติดตั้งบน Android

การติดตั้งบัตร Virtual Business Card บนระบบปฏิบัติการ Android โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกเปิดแอปพลิเคชัน "Mywallet"

  • ทำการ Scan QR Code เพื่อเพิ่มบัตร Virtual Business Card ตามที่ระบบกำหนดไว้

  • ระบบจะทำการแสดงบัตร และทำการเพิ่มบัตร Virtual Business Card ในแอปพลิเคชัน

Last updated