การติดตั้งบน Android

การติดตั้งบัตร Beyond Pass บนระบบปฏิบัติการ Android สามารถทำได้ดังนี้

  • คลิกเปิดแอปพลิเคชัน "Mywallet"

  • ทำการ Scan QR Code เพื่อเพิ่มบัตร Beyond Pass ตามที่ระบบกำหนดไว้

  • ระบบจะทำการแสดงบัตร และทำการเพิ่มบัตร Beyond Pass ในแอปพลิเคชัน

Last updated