การ Scan QR Code

เป็นฟังก์ชันสำหรับ Scan QR Code เพื่อใช้คะแนนสะสมสำหรับการเล่นเกมส์ตู้คีบตุ๊กตา หรือเกมส์อื่นๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Scan QR"

  • คลิกปุ่ม "Allow" เพื่อเข้าใช้งานกล้องถ่ายรูป

  • ทำการ Scan QR Code เพื่อแลกคะแนนสะสม (Point) สำหรับเล่นเกมส์

Last updated