ข้อมูลบัตร Beyond Pass ไม่ Update และไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือน (Notification)

เมื่อประสบปัญหาเกี่ยวกับบัตร Beyond Pass ไม่ Update ข้อมูลบนบัตร ไม่แสดงการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตร หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบัตรโดยอัตโนมัติ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าของสมาร์ตโฟนของท่าน ดังนี้

Last updated