การลบบัตร Virtual Business Card

เป็นขั้นตอนการลบบัตร Virtual Business Card ออกจากแอปพลิเคชัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

pageการลบบัตรบน iOSpageการลบบัตรบน Android

Last updated