การลบการจองห้องประชุม

เมื่อทำการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการลบการจองห้องประชุม เมื่อไม่ใช้งานห้องประชุมแล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Manage My Reservation"

  • คลิกปุ่ม "ลบ"

  • คลิกปุ่ม "Yes delete it!" เพื่อยืนยันการลบการจองห้องประชุม

Last updated