การใช้งานบน iOS

การเข้าใช้งาน Microsite บนระบบปฏิบัติการ iOS มีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "ระบบ Beyond Service Portal"

  • ระบบจะแสดงเมนูการใช้งานของ Microsite ทั้งหมด

Last updated