การติดตั้งบน iOS

การติดตั้งบัตร Virtual Business Card บนระบบปฏิบัติการ iOS มี 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. แบบที่ 1 กรณีที่มีบัตรอื่นๆ อยู่ในแอปฟลิเคชันแล้ว

  2. แบบที่ 2 กรณีที่ยังไม่มีบัตรอยู่ในแอปพลิเคชัน

โดยมีขั้นตอนดังนี้

แบบที่ 1 กรณีที่มีบัตรอื่นๆ อยู่ในแอปฟลิเคชันแล้ว

  • คลิกแอปพลิเคชัน "Wallet" บน iPhone

  • คลิกปุ่ม "Edit Passes"

  • คลิกปุ่ม "Scan Code"

  • ทำการ Scan QR Code ตามที่ระบบกำหนดให้

  • คลิกปุ่ม "Add" เพื่อเพิ่มบัตร Virtual Business Card ในแอปพลิเคชัน

ในระบบปฏิบัติการ iOS การ Scan QR Code สามารถทำได้โดยการเปิดกล้องถ่ายรูป และ Scan QR Code ได้เลย

Last updated