การนำออกข้อมูลประวัติการส่งการแจ้งเตือน

เป็นขั้นตอนการนำออกข้อมูลประวัติการส่งการแจ้งเตือน โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Export*.xls

  • ระบบจะทำการ download รายการข้อมูลประวัติการส่งการแจ้งเตือน ในรูปแบบเอกสาร .xlsx

Last updated