การแจกนามบัตรดิจิทัล

เป็นฟังก์ชันการแจกนามบัตรดิจิทัล (Virtual Business Card) จากบัตร Beyond Pass โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "แจกนามบัตรของท่าน"

  • ทำการ Scan QR Code เพื่อติดตั้งนามบัตรดิจิทัลลงบนสมาร์ตโฟน

  • หากต้องการติดตั้งนามบัตรดิจิทัล ลงบนเครื่องของท่านเอง ให้คลิกปุ่ม "Add to Apple Wallet"

Last updated