การนำออกข้อมูลพนักงาน

เป็นการนำออกข้อมูลรายการพนักงานที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Export*.xls"

  • ระบบจะทำการ download รายการข้อมูลพนักงาน ในรูปแบบเอกสาร .xlsx

Last updated