ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือนของบัตร Beyond Pass

อาจจะเป็นเพราะการตั้งค่า Automatic Updates และ Allow Notifications ของบัตรดิจิทัลถูกปิดอยู่ทำให้บัตร Beyond Pass ไม่ Update ข้อมูลและไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือน

เพื่อการทำงานของ Beyond Pass ที่สมบูรณ์ กรุณาเปิดการตั้งค่าดังกล่าวได้ตามขั้นตอนดังนี้

ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือนของบัตร Beyond Pass

  • จากนั้นทดลองสั่ง Update บัตรด้วยตนเอง โดยการรูดบัตรจากบนลงข้างล่าง เพื่อรับข้อมูลล่าสุดจากระบบบริการส่วนกลาง

Last updated