การติดตั้งบัตร Virtual Business Card

การติดตั้งบัตร Virtual Business Card สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดยมีขั้นตอนดังนี้

pageการติดตั้งบน iOSpageการติดตั้งบน Android

Last updated