การตรวจสอบประวัติการแลกคะแนน

เป็นฟังก์ชันสำหรับตรวจประวัติการใช้คะแนนสะสม เล่นเกมส์ตู้คีบตุ๊กตา หรือเกมส์อื่นๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "History Log"

  • ระบบจะแสดงประวัติการใช้คะแนนสะสมสำหรับการเล่มเกมส์ ทั้งหมด

  • คลิกประวัติการใช้คะแนนสะสมสำหรับการเล่มเกมส์ที่ต้องการ

  • ระบบจะแสดงรายละเอียดการใช้คะแนนสะสมที่เลือก

Last updated