การลบรายการสินค้า

เป็นขั้นตอนการลบรายการสินค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Delete"

  • คลิกปุ่ม "OK" เพื่อยืนยันการลบ

Last updated