Beyond Pass คืออะไร?

Beyond Pass คือ บัตรดิจิทัลที่ใช้งานบนสมาร์ตโฟน โดยไม่ต้องพกบัตรจริง รองรับการใช้งานในรูปแบบของบัตรสมาชิก บัตรพนักงาน หรือรูปแบบอื่นๆ โดยสามารถแจ้งข้อมูลสิทธิพิเศษ โปรโมชัน และแสดงบัตรที่มี QR Code เพื่อใช้สิทธิพิเศษเหล่านั้นได้ ซึ่งจะทำให้คุณไม่พลาดข้อเสนอต่าง ๆ

Last updated