การนำออกข้อมูลประวัติการจองห้องประชุม

เป็นขั้นตอนการนำออกข้อมูลประวัติการจองห้องประชุม โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Export*.xls

  • ระบบจะทำการ download รายการข้อมูลประวัติการจองห้องประชุม ในรูปแบบเอกสาร .xlsx

Last updated