การเข้าใช้งาน Microsite สำหรับ HR และผู้บริหาร

เป็นขั้นตอนการเข้าใช้งาน Microsite ของ Beyond Pass สำหรับ HR และผู้บริหาร (Administrative Tools) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดยมีวิธีการเข้าใช้งานดังนี้

การใช้งานบน iOSการใช้งานบน Android

Last updated