การลบบัตร Beyond Pass

เป็นขั้นตอนการลบบัตร Beyond Pass ออกจากแอปพลิเคชัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

pageการลบบัตรบน iOSpageการลบบัตรบน Android

Last updated