การเข้าใช้งานหลังบัตร Virtual Business Card

เป็นขั้นตอนการเข้าใช้งานฟังก์ชันหลังบัตร Virtual Business Card ซึ่งมีฟังก์ชัน การใช้งานดังนี้

  1. Add to Contact คือ ฟังก์ชันการบันทึกรายละเอียดนามบัตรลงบนสมุดรายชื่อ (Contact) ของสมาร์ตโฟน

  2. Navigate to Heard Office using Google Maps คือ การใช้แผนที่ Google Maps นำทางไปสำนักงานของผู้ถือบัตร

โดยมีขั้นตอนดังนี้

pageการเข้าใช้งานหลังบัตรบน iOSpageการเข้าใช้งานหลังบัตรบน Android

Last updated