การจองห้องประชุม

เป็นฟังก์ชันสำหรับจองห้องประชุม เพื่อใช้สำหรับการประชุมต่างๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • คลิกปุ่ม "New Reservation"

 • คลิกเลือกห้องประชุมที่ต้องการ

รายชื่อห้องประชุม จะแสดงตามที่กำหนดไว้ในระบบ CRM

 • คลิกปุ่ม "์New RSVN"

 • กรอกรายละเอียดดังนี้

 1. Topic Name

 2. Number of Attendees

 3. Date

 4. Start Date

 5. End Date

 • คลิกปุ่ม "SUBMIT"

 • ระบบแสดงข้อความยืนยันการจองห้องประุม

 • คลิกปุ่ม "OK" เพื่อปิดหน้าต่างการจองห้องประชุม

 • ระบบจะแสดงรายการจองห้องประชุมของผู้จอง ซึ่งสามารถแก้ไขรายละเอียด และลบรายการจองในหน้านี้ได้

Last updated