ตรวจสอบการใช้งานโหมดประหยัดพลังงานของสมาร์ตโฟน

การเปิดการทำงานโหมดประหยัดพลังงาน (Power Saving Mode) ของสมาร์ตโฟน อาจส่งผลให้บัตร Beyond Pass ไม่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อรับข้อความแจ้งเตือนและรับการ Update ข้อมูลบัตรได้โดยอัตโนมัติ ขอให้ผู้ใช้กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าดังกล่าว โดยมีขั้นตอนดังนี้

ตรวจสอบการตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงานของสมาร์ตโฟน

  • กดเข้าการตั้งค่า (Setting) ของสมาร์ตโฟน

  • กดเข้าเมนูการตั้งค่าแบตเตอรี่ (Battery)

  • เข้าใช้งานหลังบัตร และทำการ Update บัตร โดยการรูดบัตรจากบนลงข้างล่าง เพื่อทำการ Refresh บัตรอีกครั้ง

Last updated