การนำออกข้อมูลประวัติการใช้คะแนนสะสม

เป็นขั้นตอนการนำออกข้อมูลประวัติการใช้คะแนนสะสม โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Export*.xls

  • ระบบจะทำการ download รายการข้อมูลประวัติการใช้คะแนนสะสม ในรูปแบบเอกสาร .xlsx

Last updated